Niepodległa – WPR

Niepodległość jest niekwestionowaną wartością wspólną, która łączy Polaków. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Odzyskanie niepodległości i jej ugruntowanie było procesem. Dlatego program obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski będzie realizowany w latach 2017-2021.

Celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty regionalne i lokalne, ogólnopolskie oraz zagraniczne.

Wartości będące inspiracją dla działań realizowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski:

Poszanowanie godności człowieka i jego praw
„Bliźnimi zaś naszymi są zarówno chrześcijanie, jak i niewierni, bez różnicy. Nie wolno niewiernych przymuszać do przyjmowania wiary chrześcijańskiej zbrojnie lub opresją, gdyż ten sposób jest krzywdą dla bliźnich” Paweł Włodkowic, Sobór w Konstancji, 1416 r.

Solidarność
„to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie.
A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim”
św. Jan Paweł II, Gdańsk, 1987 r.

Biuro programu

Biuro Niepodległa odpowiedzialne jest za całościowe koordynowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc m.in. za:

  • współpracę z narodowymi instytucjami kultury, resortami, samorządami w celu realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
  • przygotowanie i obsługę programów partycypacyjnych i dotacyjnych, których celem jest jak najszersze włączenie Polaków w przeżywanie obchodów, wzmocnienie lokalnych programów obchodów, ukazanie kontekstu regionalnego;
  • współpracę przy działaniach związanych z programem zagranicznych obchodów i działań międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi wspólnie obchodzimy stulecie;
  • przygotowanie i prowadzenie portalu niepodległa;
  • skuteczną komunikację ze wszystkimi interesariuszami projektu;

Programy grantowe

Biuro Programu Niepodległa przygotowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia konkursów dotacyjnych, które umożliwią wsparcie finansowe dla inicjatyw związanych z obchodami jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Biuro projektu Niepodległa planuje ogłoszenie w drugiej połowie 2017 roku programu pozwalającego angażować Polaków w obchody stulecia niepodległości i dzięki współpracy z grantobiorcami uczynić te obchody radosnym i angażującym świętem.

Instytucje i osoby zainteresowane wcześniejszym dofinansowaniem projektów mogą skorzystać między innymi z programów oferowanych na stronach nck.pl i ngo.org.pl.